Samarbejdsaftale

Formål

 • At fremme interessen for fodboldspillet, for at få børn og unge til at spille fodbold i samarbejdet.
 • At kunne tilbyde fodboldhold i alle aldre.
 • gennem et aktivt klub liv at skabe så gode forhold, at alle medlemmer ud fra evner og interesser har mulighed for at få deres ambitioner og behov opfyldt.
 • at bredden på intet tidspunkt forsømmes til fordel for eliten, da en bevist styrkelse af bredden må være en naturlig forudsætning for en stærk elite.
 • at tilbyder årlige trænings-lejre, stævner eller ture, hvor ikke kun det sportslige vægter.
 • at udvikle kammeratskabet og fremme en god tone, opførsel og omgangsformer.

Klubnavn
BIF/ØHIK.

Hold i samarbejdet
Fra U 10 og op.

 • Pigerne først fra U 11, hvor de starter på 7 – mands baner eller efter behov.

  Samarbejdsudvalg
  Mindst 2 og max. 3 personer fra hver klub nedsættes i dette.

Samarbejdsudvalgets opgaver

 • Sætte de sportslige og sociale rammer for samarbejdet.
 • Ansætte fornødne antal trænere.
 • Arrangere standerhejsning og afslutning i samarbejde med den arrangerende klub.
 • Medvirke ved social og sportslig målsætning for hvert hold.
 • Overvære træning og kamp med jævne mellemrum.
 • Tilbyde træner team kurser og uddannelse.
 • Assistere hvis ønskeligt ved nedsættelse af forældreudvalg.
 • Hjælpe ved restance opkrævning i samarbejde med træner.

Standerhejsning
Standerhejsning Brovst – Afslutning ØHIK.

Omvendt året efter

Økonomi
Varetages af klubbernes kasserer – og ikke af udvalget.

Udgifter
Udgifter deles 50/50.

Kontingenter
Der skal være ens kontingent for de hold der deltager i samarbejdet.

Den pågældende klub opkræver kontingent af spillerne, hvis tilhørsforhold opdeles efter de gamle skoledistriktsgrænser.

Holdtilmelding
Foretages af samarbejdsudvalget og sendes til klubbernes kampfordelere.

Trænere
Trænere ansættes af samarbejdsudvalget.

Kampfordeling
Som udgangspunkt 50/50.

Gerne hver 2. weekend.

Det vil være svært at dele sol og vind lige – men ingen forfordeles pga. tilhørsforhold.

Rekvisitter
Den lokale klub sørger for, at der er de nødvendige træningsrekvisitter til rådighed og afholder selv udgifterne for disse (bolde, kegler, overtrækstrøjer, mål o.a.).

Tøjvask
Klub.

Aktiviteter
Pengegivende aktiviteter afholdt i samarbejdudvalgets regi skal godkendes af bestyrelserne.

Fodboldstævner
Holdene i samarbejdet bør deltage i Vilbjerg cup eller anden indenrigs fodboldturnering.

Der gives økonomisk støtte til holdtilmelding samt teltleje til overnatning.

Orientering om deltagelse ved Vildbjerg gives ved standerhejsning.

Spillerdragt
Klubberne beholder deres klubdragter.

Der spilles i pågældende klubs dragt, hvor kampen afvikles.

Aktivitets-kasse pr. hold
Ved sæsonstart tilgår det hvert hold 50/spiller/klub til en social aktivitetskasse.

Samarbejdsudvalgets mål er, at kassen skal være tom ved sæsonafslutning.

I modsat fald tilbageføres resterende beløb.

Forældre-opgaver
Lave kørselsplan for holdet.

Arrangere sociale arrangementer, overnatning, spisning o.a..

Træning
Alle hold bør træne mindst 2 x ugentligt.

Træningen fordeles med 1 x træning i hver klub ugentligt.

Såfremt der ved et hold sammenlægning, er en skævvridning i fordeling af spillere, kan denne regel fraviges i samråd med samarbejdsudvalget.

Kørsel
Såfremt kørsel til træning er en nødvendighed, skal dette varetages af forældreudvalget.