Politik og retningslinier i Brovst IF mod pædofili og seksuelle krænkelser

Nedenstående er vedtaget i Brovst IF´s hovedbestyrelse og ungdomsudvalg april 2006.

Pr. 1. juli 2005 er klubben ved lov forpligtet til, at indhente børneattester på ALLE trænere og ledere der bliver “ansat” i klubben og som skal arbejde med børn under 15 år.

På baggrund af dette indhenter Brovst IF derfor fra og med sæsonen 2006 børneattester på alle både nye og ”gamle” børnetrænere i klubben. Det vil nærmere bestemt sige, alle trænere og hjælpetrænere, med hvem der er indgået en skriftlig samarbejdsaftale.

Brovst IF har et ansvar for, at klubben skal være et sted, hvor alle trænere, ledere, børn og unge kan opleve spænding, glæde og sociale oplevelser i trygge rammer for alle parter.

Dette gøres først og fremmest ud fra en sund og fornuftig dømmekraft og i tæt dialog mellem forældre, trænere og ledere.

I Brovst IF gælder endvidere følgende retningslinier:

ALLE som har en begrundet mistanke eller hører rygter om krænkelser, skal kontakte Brovst IF.
Hvad gør jeg helt konkret ved mistanke ?
Kontakt STRAKS en af nedenstående personer. Klubbens ledelse skal i samarbejde med den person, som nærer mistanken, vurdere om mistænkte skal anmeldes, eller hvis man vurderer mistanken ubegrundet, skal klubledelsen med al magt stoppe sladder og rygter.

Kontaktperson ved mistanke:
Formand Jesper Jul Jensen Granlien 3 9460 Brovst 9823 3230

Det må man gerne
Give et klap på skulderen.
Deltage i et sejrsknus.
Give en trøstende omfavnelse.
Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb må ikke føre til, at træneren/lederen ikke tør røre ved børnene.

Man må ikke
Berøre børnene i skridt, bagdel og på bryster.
Fotografere i omklædningsrummet.
Give smækkys eller andre former for kys.
Træner/leder af modsatte køn skal holde sig til egne omklædningsrum under omklædningen.
Træner/leder må ikke invitere enkelte børn hjem til sig selv.

Man bør ikke
Gå alene i bad med børnene – vær altid 2 voksne i omklædningsrummet. Brug evt. eget bruserum.
Nedgøre og gøre grin med børnenes kroppe – sige sjofle udtryk.