Samarbejde Brovst I.F. og Ø.H.I.K. ungdomsafdeling

Brovst 11.12.2011

Kære forældre
Brovst IF. og ØHIK har indgået en aftale om samarbejde med klubbernes ungdomsafdelinger fra årgang 2001 piger U 11 og 2002 drenge U 10 og ældre (2000, 1999 osv ).

Samarbejdet sættes i gang efter flere modne overvejelser og en lang særdeles positiv møderække klubberne imellem.

Der er i klubberne ikke spillere nok til at spille 11 – mandsfodbold på holdene under samarbejdsårgangene.

Det skal på ingen måde lyde som om samarbejdet er af nød og ikke af lyst.

Vi ser rigtig mange muligheder i samarbejdet og håber selvfølgelig på jeres opbakning.

Sammenlægning af skolerne og nye naturlige venskaber på kryds og tværs af tidligere ” fodboldgrænser ” er ligeledes et vigtig argument.

Andre positive argumenter for samarbejdet er:
At kunne tilbyde fodboldhold i alle aldre.
At fremme interessen for fodboldspillet og for at få børn og unge til at spille fodbold i samarbejdet.
At skabe så gode forhold gennem et aktivt klub liv, at alle medlemmer ud fra evner og interesser har mulighed for at få deres ambitioner og behov opfyldt.
At bredden på intet tidspunkt forsømmes til fordel for eliten, da en bevist styrkelse af bredden må være en naturlig forudsætning for en stærk elite.
At tilbyder årlige træningslejre, stævner eller ture, hvor ikke kun det sportslige vægter.
At udvikle kammeratskab og fremme god tone, opførsel og omgangsformer.
Vi har på et tidligere møde orienteret alle trænere om planerne. Disse blev særdeles godt modtaget.

Vi vil gerne holde et informerende møde om den kommende sæson i BIF / ØHIK og besvare alle forståelige spørgsmål om træning, kamp, kørsel, kontingenter, trøjefarve og meget andet.

Møderækken er følgende:
Halvrimmen 10. januar kl. 19.30

Brovst 12. januar kl. 19.30

Med venlig hilsen

Brovst IF & ØHIK
ungdomsafdelinger