Ordensregler

  • Klubhusets gulve må ikke betrædes med fodboldstøvler.
  • Boldspil må ikke finde sted i klubhus/omklædningsrum.
  • Drikkevarer må ikke medbringes.
  • Øl og vand må kun nydes i klubhus.
  • Hvert hold skal være ledsaget af en leder, hvis klub er erstatningspligtig for skader, der kan henføres under hærværk.
  • Afkort brusetiden mest muligt.
  • Fralagte genstande er på eget ansvar.
  • Værdigenstande kan afleveres i cafeteri.
  • Bestyrelsen har den øverste myndighed.

Enhver, som udviser usømmelig opførelse, eller overtræder disse regler, kan med øjeblikkelig varsel bortvises.

Karantæne kan i grove tilfælde idømmes.