Hvem får DBU Jyllands Sølvnål

Målgruppe

Ledere og trænere, som har gjort sig særlig fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for unionen eller dens klubber.

Der skal være tale om min. 15 års arbejde som ulønnet leder og træner i en klub – enten i bestyrelse, udvalg, som ulønnet træner, kampfordeler eller andre for klubben vigtige, løbende funktioner. De 15 år regnes fra personens fyldte 16. år.

En leder/træner betragtes som ulønnet, hvis han/hun alene har oppebåret omkostnings-dækning i den pågældende periode.

Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder (modtager af A-indkomst), regnes denne periode ikke med i åremåls-optællingen.

DBU Jylland’s bestyrelse kan i særlige tilfælde hædre danske eller udenlandske personer – udenfor unionen – med sølvnålen.

DBU Jylland bestyrelsesmedlemmer:5 års bestyrelsesarbejde.
Regions-bestyrelses-medlemmer:10 års regionsbestyrelsesarbejde.
Udvalgsmedlemmer centralt eller regionalt:15 års udvalgsarbejde.
Evt. klubarbejde suppleres i åremålsoptællingen.

 

Tildelt DBU Jyllands sølvnål i BIF

1998 Leo Pedersen

1998 Leo Pedersen

1997 Jesper Jul Jensen

1997 Gert Pedersen

1994 Henry Larsen

1979 Haggon Overgaard