Arbejdsopgaver i cafeteriet

1. Fremmøde ½ time før første kamp.

2. Sørge for salg af slik, sodavand, is, øl m.v..

3. Lave kaffe til fri afbenyttelse.

4. Opfyldning af køleskab.

5. Sørge for at køkkenet ved afslutning af vagten er ryddet for opvask samt opvaskemaskinen er tømt.

6. At alle døre er låst inden klublokalet forlades.

7. At omklædningsrummene er tømt for flasker og affald m.v..

8. At flaget er hejs og er taget ned igen – denne opgave tager bestyrelsen sig af.

9. At alle yderdøre er låst inden klubben forlades ved endt vagt.

10. Poul Erik sørger for, at der på vores tavle er lavet en omklædningsfordeling og banefordeling for de enkelte kampdage.

11. Give besked til Poul Erik, hvis der mangler varer i vores udsalg eller andre mangler.


Vagtplan for cafeteriaet i Multihuset

Ugens vagter er fordelt på den enkelte uge, men det er op til dig at koordinere indbyrdes, hvis vagtdagen skal byttes.

Ansvarlig ved yderligere kampe
Den, hvis navn er fremhævet med fed skrift har ansvaret for at tage kontakt til de andre, hvis der kommer yderligere kampe til.

Kampe
Kampene i ugen vil fremgår af vores hjemmeside samt på kampprogrammet i klubhuset.

Telefonliste
Telefonliste kan ses her på siden.

Forhindret
Hvis du på forhånd kan se, at du er forhindret i den/de uger du er sat på vagt, så prøv at bytte med en anden i god tid.

God vagt