Generalforsamling i Brovst Idrætsforening

Torsdag den 27.02.2020 kl. 19.30 i klubhuset på Damengvej 2.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  1. Formandens beretning
  1. Udvalgenes beretning
  1. Regnskabsaflæggelse
  1. Evt. forslag til vedtægtsændringer
  1. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  1. Valg af revisor
  1. Eventuelt

Tilmelding hvis man vil spise kl. 18.00 Stegt flæsk med tilbehør. Tilmelding senest 24-02-2020 på 20964248

Evt. forslag sendes til [email protected] senest 24-02-2020