Generalforsamling i Brovst Idrætsforening

Torsdag den 14.02.2019 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Evt. forslag til vedtægtsændringer

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Tilmelding hvis man vil spise kl. 18.30 Stegt flæsk med tilbehør. Tilmelding senest 11-02-2019 på 20964248

Evt. forslag sendes til h.larsen@live.dk senest 11-02-2019